aviva header

Logo A.V.O.AVIVA werkt samen met andere verenigingen en dansleiding in Apeldoorn en wijde omgeving.

Het A.V.O. is het samenwerkingsverband tussen
de Apeldoornse verenigingen AVIVA, Phoenix en "Dansjefit, senioren, Apeldoorn".

 

 

Ontstaan

Apeldoorn is een dansstad van betekenis met lange tijd drie en nu twee grote verenigingen voor internationale dans, zang en muziek en daarnaast nog vele "losse" groepen. Als logische consequentie van de groeiende behoefte aan onderlinge samenwerking richtten AVIVA, Marnix, en Phoenix in 1987 het Apeldoorns Volksdansoverleg (A.V.O.) op. Daarbij sloot ook de kleine vereniging De Zevensprong zich aan, maar deze werd niet lang daarna opgeheven. Marnix is per 9 mei 2015 opgehouden te bestaan. AVIVA en Phoenix zetten de samenwerking voort, vanaf begin 2019 aangevuld met "Dansjefit, senioren, Apeldoorn" (ook wel kortweg Dansjefit genoemd).

Het A.V.O. ontvangt subsidie van de gemeente Apeldoorn.

 

Doel

Ondanks dat de verenigingen tegenwoordig spreken van "werelddans" of "internationale dans" i.p.v. "volksdans" is besloten de naam te handhaven, omdat het A.V.O. een begrip geworden is. Hiermee wordt tevens aangegeven dat het een samenwerkingsverband is tussen verenigingen die zich bezighouden met volksdans, waaronder verstaan wordt:

  • traditioneel dan wel in stijl gecreëerd materiaal, afkomstig van specialisten in internationale folkloredansstijlen

Activiteiten

Bestuur en dansleiding van de betrokken verenigingen overleggen meerdere malen per jaar over gezamenlijke activiteiten, publiciteit, bestuurszaken en afstemming in contacten naar de gemeente en andere organisaties.

Het A.V.O. organiseert jaarlijks o.a. het A.V.O.-seniorenbal, het A.V.O.-lentebal, de A.V.O.-dansprogramma-uitwisseling, een A.V.O.-workshop in een bijzondere dansstijl en de A.V.O.-zomerinstuiven. Daarnaast organiseert het A.V.O. eens in de vijf jaar een jubileumdag met o.a. workshops, een internationale maaltijd en een bal. Aan deze activiteiten nemen dansers en dansleiding deel uit de wijde omgeving van Apeldoorn.

Sinds het seizoen 2011-2012 betalen leden van A.V.O.-verenigingen bij deelname aan extra activiteiten van een andere A.V.O.-vereniging de ledenprijs.

 

Taakverdeling

In de praktijk worden de diverse organisatorische rollen als volgt ingevuld:

  • voorzitterschap: Phoenix
  • secretariaat: AVIVA
  • penningmeesterschap: Phoenix
  • organisatie lentebal: AVIVA
  • organisatie workshop: roulerend
  • organisatie dansprogramma-uitwisseling: AVIVA
  • organisatie seniorenbal: Phoenix
  • organisatie zomerinstuiven: Dansjefit
  • organisatie lustrumjubileumdag: gezamenlijk