aviva header

Schermprint website 100x75Hoe beschermen en faciliteren we het persoonlijke gebruik van onze website?

Toegangsinstellingen en cookies.
Gebruikersgegevens en privacybeleid.

 

 

AVG

AVIVA voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Voor de website gelden onderstaande aanvullende maatregelen.

 

Toegangsinstellingen

Bij informatie op de website hoort een toegangsniveau. Dit niveau bepaalt welke onderdelen van de website zichtbaar zijn voor een bezoeker van de site.

Een deel van de informatie is openbaar, d.w.z. toegankelijk voor iedereen die naar de website surft.

 • Bijvoorbeeld: algemene verenigingsinformatie en aankondigingen van activiteiten.

Een deel is afgeschermd, d.w.z. dat alleen ingelogde gebruikers erbij kunnen.

 • Bijvoorbeeld: foto's, verslagen van activiteiten, vergaderingen, danslijsten, edities van het verenigingsblad.

Voor ingelogde gebruikers zijn er verschillende niveaus, afhankelijk van de rol die iemand binnen de vereniging vervult.
We hanteren voor informatie op de website de volgende toegangsniveaus:

 • openbaar (inloggen niet nodig)
 • alleen voor leden (inloggen nodig) - menu's en artikelen aangeduid met *
 • alleen voor bestuur en dansleiding (inloggen nodig) - menu's en artikelen aangeduid met **
 • alleen voor websitebeheer (inloggen nodig) - technisch beheer, wijzigen van informatie, gebruikersgegevens

 

Cookies

Voor het onthouden van jouw gebruikersnaam en wachtwoord t.b.v. automatisch inloggen op jouw computer maken we gebruik van cookies.

 • Cookies worden uitsluitend daarvoor gebruikt.
 • Wil je dat niet, maak dan geen gebruik van de mogelijkheid "Onthoud mij" bij In-/uitloggen.

 

Gebruikersgegevens

Een lid dat toegang wil tot het afgeschermde gedeelte, krijgt daartoe een gebruikersnaam.

Om de toegang voor gebruikers te kunnen regelen worden bij een gebruikersnaam de volgende gegevens geregistreerd: naam, wachtwoord, e-mail-adres, toegangsniveau.

Een gebruiker kan zelf:

 • naam, wachtwoord en e-mail-adres wijzigen

Alleen een websitebeheerder kan:

 • gebruikers (aangeduid met een gebruikersnaam) aanmaken, activeren, deactiveren en verwijderen
 • het toegangsniveau van een gebruiker instellen
 • op verzoek van een gebruiker het wachtwoord wijzigen
 • zien wanneer een gebruiker voor het laatst ingelogd heeft
 • zien hoe vaak artikelen bekeken zijn (maar niet door wie)

Een websitebeheerder kan niet zien:

 • wat het wachtwoord van een gebruiker is
 • welke informatie een gebruiker bekijkt of bekeken heeft
 • wanneer een gebruiker eerder dan de laatste keer ingelogd is geweest
 • hoe lang een gebruiker ingelogd is geweest