aviva header

aviva_200AVIVA werd op 15 december 1980 opgericht.

De naam is afgeleid van het Hebreeuwse
woord aviv dat lente betekent, een nieuw begin.

AVIVA werd als derde volksdansvereniging in Apeldoorn begonnen door een groep jongeren die op hun eigen enthousiaste manier met internationale dans bezig wilden zijn.

De oprichters hadden eigenlijk een dansensemble voor ogen dat voorstellingen zou gaan geven. Maar ze kwamen er al gauw achter dat je daarvoor eerst een solide basis van leden moet hebben. Daarom begonnen ze met het opzetten van een vereniging.

De dansactiviteiten gingen van start op 5 februari 1981 in het Voorlopig Wijkcentrum "De Maten" en waren gericht op volwassenen. Na een maand telde de vereniging zoveel leden dat er in drie groepen kon worden gedanst. Al gauw bleek er ook een duidelijke interesse van kinderen en op 23 maart van datzelfde jaar werd al gestart met twee kindergroepen. Half april was het ledenaantal al gegroeid naar 140. Halverwege de jaren negentig had AVIVA ruim 250 leden, waaronder 150 kinderen en tieners.

In de beginjaren had AVIVA inderdaad ook een dansensemble dat choreografieën instudeerde en voorstellingen gaf. Dat was echter organisatorisch en financieel niet vol te houden. Sindsdien zijn er incidenteel optredens met verschillende groepen waarbij we de buitenwereld laten zien wat we doen. Het gaat ons echter primair om het zelf recreatief dansen.

De belangstelling voor dansen voor kinderen in verenigingsverband nam geleidelijk af totdat in 2001 de jeugdafdeling zijn activiteiten moest staken door te weinig belangstelling. Het aantal volwassenen is altijd rond de 100 gebleven. Ondanks de minder prominent geworden plaats van het verenigingsleven in het algemeen, is AVIVA nog altijd een zeer actieve vereniging.

Tientallen binnen- en buitenlandse specialisten gaven workshops bij AVIVA, waarbij leden en niet-leden zich verdiepten in vele vormen van internationale dans.

Hoogtepunten van activiteiten waren in het begin het gezamenlijke optreden van alle groepen van de vereniging in de Apeldoornse schouwburg "Orpheus" in 1984 en de uitgebreide vieringen van de lustra. Soms viert AVIVA 'zomaar' feest, zonder reden maar met veel gezelligheid en uiteraard met dans, zoals op de kampeerweekenden voor de jeugd in de jaren '80 en '90 en het legendarische eerste AVIVA-weekend in Uffelte in 2008. Het zesde en zevende lustrum is gevierd met een even geslaagd AVIVA-weekend in Uffelte in mei 2011 en mei 2016.

Vanaf de oprichting van de vereniging tot mei 1985 was AVIVA aangesloten bij de Stichting “De Spelevaart”. Deze ging daarna samen met de Nederlandse Volksdansverenging (NEVO) en de Nederlands VolksdansStichting (N.V.S.) op in het Landelijk Centrum Volksdans (LCV), later gewijzigd  in het Landelijk Centrum voor Amateurdans (LCA), weer later in Kunstfactor Dans en Kunstfactor. Momenteel behartigt de Stichting Interdans de belangen van onze sector. Daarnaast wordt aan de nieuwe koepelorganisatie Danslink invulling gegeven.

AVIVA heeft vanaf het begin samenwerking gezocht met andere dansenthousiasten en is mede-intiatiefnemer van het A.V.O. (Apeldoorns Volksdansoverleg).

Vanaf 2003 heeft AVIVA een website, de eerste jaren eerst in beperkte vorm onder www.avivaria.net, vanaf 2009 een stuk uitgebreider onder www.aviva-apeldoorn.nl. De website speelt een steeds grotere rol in de informatievoorziening van de vereniging, zowel in de publiciteit naar buiten toe als in de interne organisatorische gang van zaken en voor de leden. Het (alleen voor leden toegankelijke) archief met o.a. foto's en verslagen van bijzondere activiteiten groeit in de loop van de tijd uit tot de geschiedschrijving van onze vereniging.